Değerlendirme Politikası

Hakemli Akademik Dergi

Dergi çift-kör hakemlik sistemini uygulamaktadır. Hakemleri ve eser sahiplerinin kimlik bilgileri birbirinden gizlenerek uygulanan sistem öncesinde editör tarafından intihal kontrolü yapılmaktadır. Derginin amaç ve yayın politikasına uygun eserler çift-kör hakemlik sisteminde değerlendirilmektedir. Eserlerin hakemler tarafından kabul edilmesi yayınlaması zorunluluğunu doğurmamaktadır. Eserlerin yayınlanması konusundaki nihai karar yayın kuruluna aittir.

Dergide uygulanan değerlendirme politikasının adımları aşağıdaki gibidir.

  1. Editör tarafından ön inceleme yapılması
  2. Eserlerin çift kör-hakemlik değerlendirmesi için iki bağımsız hakeme gönderilmesi
  3. Hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul, düzeltme veya ret şeklinde karar verilmesi
  4. Düzeltme halinde eser sahiplerinin bir ay içerisinde düzeltmeleri yapması
  5. Ret halinde kararın eser sahibine bildirilmesi
  6. Kabul halinde eserin yayın için sıraya alınması ve kararın eser sahibine bildirilmesi