Künye

Hakemli Akademik Dergi

Sahibi

Mobbing ile Mücadele Derneği

Adına

Genel Başkan

İlhan İşman

 

Editör

Dr. Mustafa Kemal Topcu

Yayın Kurulu

Prof.Dr. H. Nejat Basım

Prof.Dr. Vedat Bulut

Prof.Dr. Müge Ersoy Kart

Doç.Dr. Erdem Cam

 

Ulusal Danışma Kurulu

Prof.Dr. Serpil Aytaç    Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Aşkın Keser    Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Metin Pişkin    Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Ayşe Çiğdem Kırel    Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr. Bülent Bayat    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Ünsal Sığrı    Başkent Üniversitesi

Prof.Dr. Seher Sevim    Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Sibel Gök    Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet Erkuş    Bahçeşehir Üniversitesi

Doç.Dr. Gaye Baycık    Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. Derya Hasta    Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. Burcu Kümbül Güler    Dokuz Eylül Üniversitesi