Makalelerin Gönderimi

Hakemli Akademik Dergi

Dergiye gönderilen eserler herhangi bir Word programında hazırlanır ve (*.doc veya *.docx) formatında editor@mobbarder.org mail adresine gönderilir. Eserlerin daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere sunulmamış ve telif formunun yazar/başyazar/sorumlu yazar tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Dergiye gönderilen eserlerin daha önce sunulmuş bildirilerden veya lisansüstü tezlerden türetilmesi halinde bu durumun açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.