Dergi Hakkında

Hakemli Akademik Dergi

Mobbing Araştırmaları Dergisi; Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından Haziran ve Ocak olmak üzere yılda iki defa elektronik ortamda yayımlanan açık erişimli hakemli ulusal bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde tıp, hukuk, yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, eğitim yönetimi, iktisat, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler alanlarında araştırma, inceleme, gözden geçirme ve özet halinde bilimsel eserler yayınlar. Dergide yayımlanan eserlere ait bilimsel, yasal ve etik sorumluluk yazarlara aittir.

Derginin kapsadığı konulara örnekler aşağıda verilmiştir.

  • Mobbing, akran zorbalığı başta olmak üzere okullarda ve işyerlerindeki ayrımcılık konuları
  • Mobbingin psikolojik, sosyal psikolojik ve sosyolojik nedenleri ve sonuçları
  • Mobbingin neden olduğu psikolojik, psikomatik, fizyolojik hastalıklar
  • Mobbingin bireysel, kurumsal ve toplumsal maliyeti
  • Mobbingle mücadele için çalışma koşullarının düzenlenmesi
  • Mobbingle mücadelede hukuk
  • Mobbingle mücadelede içtihat yorumları
  • Mobbingle mücadelede vaka analizleri
  • Mobbingle mücadelede kamu politikaları